TUSSEN 
WIJ EN IK 


Momenteel werk ik aan de performance “Tussen Wij en Ik”. Voor dit project bracht ik een interdisciplinair team jonge makers samen. Het team bestaat uit een theaterwetenschapper, muzikant, theatermaker, antropoloog, fotograaf, videograaf en acteurs en dansers. 

’Tussen Wij en Ik’ toont de zoektocht tussen ‘het ik’ en ‘het wij’ en de balans tussen autonomie en verbondenheid. In hoeverre zijn we eigenlijkautonoom? Staan we niet altijd in verbinding met anderen? De performance bevraagt het westerse individualisme en het verlangen naar autonomie. Een rood elastisch doek vormt de kern van de choreografie. Een groep performers beweegt, raakt verstrikt en leunt in het doek, waarbij ze elkaar nodig hebben om het geheel in balans te houden.Vanuit mijn achtergrond als beeldend maker en grafisch ontwerper, heb ik een voorliefde voor vorm, kleur en compositie. Dit is terug te zien in de performance. De choreografie bestaat uit een dynamisch geheel opgebouwd vanuit verschillende composities.Ondanks dat de choreografie vastligt, moeten de performers elke keer weer in het moment intuïtief spelen met zwaartekracht en balans. Voor de toeschouwer maakt dit ook de spanning van het stuk voelbaar. Het spel in het doek is enorm verweven met de thematiek. Tijdens het spelen doorleven de performers de thematiek. In het doek houden de performers elkaar in balans, de beweging van de een heeft effect op de ander. Zo ontstaat er een sterke verbondenheid en soms bijna afhankelijkheid. Een ontwikkelde autonomie is nodig om de groep te dragen.

De rode kleding van de performers gaan op in het rode doek, die als juist weer geheel een helder contrast vormen met diens omgeving. Het filosofische thema wordt in bewegend beeld, door middel van het lichaam overgebracht. Speciaal voor de performance maakte muzikant Max van Westerop een minimalistische compositie. De verschillende melodieën en lijnen in de muziek, die staan voor het individualisme, vormen samen een harmonisch geheel. Het maakproces van de performance en de muziek hebben elkaar overlapt zodat deze elementen evenwichtig in elkaar verweven zouden raken.

Ik voel het belang om het gesprek over deze thematiek in de huidige maatschappij te starten en mijn visie te delen. In onze geïndividualiseerde samenleving lijkt ‘het ik’ soms wel los te staan van ‘het wij’. Maar in hoeverre is dit wenselijk? Bestaat ‘het ik’ wel zonder ‘het wij’?


>>  Klik voor meer                                                                                        
>>  Het teamARTIST
STATEMENTBeeldend maker en kunsteducator Coco van der Wiel (1998, Utrecht) brengt in haar werk de terreinen van kunst, educatie en filosofie samen. Vanuit haar organiserende en verbindende kracht zet Coco het liefst verschillende samenwerkingen op om krachten te bundelen.

Haar werk kenmerkt zich door een kritische reflectie op sociaal-maatschappelijk niveau. Ze nodigt de toeschouwer op interactieve wijze uit om mee te denken over filosofische thema’s. Op die manier hoopt ze bij de toeschouwer bewustwording teweeg te brengen. Coco streeft ernaar om via haar werk de verbondenheid tussen mensen voelbaar te maken. Passend bij de thematiek en het concept werkt Coco vanuit haar nieuwsgierigheid steeds met nieuwe media of zelfs nieuwe disciplines.


“In mijn werk probeer ik de verbondenheid tussen mensen voelbaar te maken”Instagram        coco_van_der_wiel
Telefoon           +31615458860
E-Mail               cocovanderwiel@gmail.com EXPOSITIES / PUBLICATIES


Groepsexpositie  HKU                                                                                                                      Solo expositie EXBUNKER  Utrecht 
Juni 2023                                                                                                                                              Augustus 2023
                                                                       Publicatie Metropolis M
September 2023


Groepsexpositie Academie Galerie                                                                                        Publicatie UIT magazine 
Maart 2023                                                                                                                                    Juli 2023